news-detail-image
Home
Nieuwsoverzicht
AB Midden Nederland presteert tegen de markttrend in
Nieuws
,

‘AB Midden Nederland presteert tegen de markttrend in’

Blijvend goede invulling van de klantvraag

Deel dit bericht

Met de focus op kwaliteit en de aandacht voor klant en medewerker laat AB Midden Nederland opnieuw mooie resultaten zien. De groei zit vooral in de transport & logistiek. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn we steeds goed in staat de klantvraag in te vullen.

“2022 was een bijzonder goed jaar”, vertelt financieel directeur Henk van Doorn. “Onze omzet steeg met 19% tot 94,5 miljoen euro. De winst vóór belastingen nam met ruim 30% toe tot 4,4 miljoen euro, na aftrek van de eenmalige inflatiebijdrage aan onze medewerkers. Deze cijfers zijn hoger dan begroot.”

“Transport & logistiek is nu onze grootste sector door de opkomst van webwinkels in de coronajaren”, zegt Bram Schouten, commercieel directeur. “Hoewel die groei afvlakt, blijft de vraag naar arbeidskrachten groot. De groei in de technieksector zit in allerlei ontwikkelingen. In de food heeft Nederland een sterke reputatie wat betreft voedselveiligheid. Onze klanten zijn toeleveranciers en verwerkers van de grote retailers die om kwaliteit vragen. Daar dragen we met goede uitzendkrachten aan bij.” De tuinbouw, fruitteelt, agrarische sector, groensector en infra zijn minder gevoelig voor economische schommelingen.

 

“In de volle breedte hebben we meer klanten”, beleid bij AB Midden Nederland zegt Gijs Jan Kuilman, algemeen directeur. “We bouwen voort op langlopende relaties met bestaande klanten, vaak meegroeiend met hun succesvolle groeicurve. We zijn hier trots op! Duurzame samenwerkingen zijn kenmerkend voor onze coöperatie die dit jaar 60 jaar bestaat.”

Altijd kwaliteit

Het succes van AB Midden Nederland draait om de focus op kwaliteit. “We staan dicht bij de klant”, benadrukt Schouten. “Onze relatiebeheerders bezoeken onze klanten vaak en kennen daardoor de vraag goed. Enkelen van hen zijn nu sectorspecialisten die de ontwikkelingen in de sectoren zeer goed volgen. Hierdoor begrijpen we de klantvraag nog beter en vullen die snel in via sterke kanalen. Vorig jaar hebben we onze website vernieuwd met slagen richting Google en andere systemen. Hierdoor zijn de vacatures snel en breed zichtbaar.”

‘Zekerheid bieden past bij ons coöperatief gedachtegoed’

“De lat ligt hoog om klanten goed te bedienen en dat begint met werving en selectie”, benadrukt Schouten. “Onze uitzendkrachten komen vooral uit Polen. Dat gebeurt via AB Job Service waarvan we nu volledig eigenaar zijn. AB MN Holandia is al sinds 2018 in eigendom. De toestroom van goede arbeidskrachten uit Polen intensiveert daardoor.”

Daarna zetten we in op betekenisvol werk en duurzaam werkgeverschap waarbij we onze medewerkers begeleiden en opleiden”, zegt Kuilman. “Onze klanten zijn daar heel enthousiast over. Verder hebben we twee keer zoveel uitzendkrachten in vaste dienst genomen. Zekerheid bieden past bij ons coöperatief gedachtegoed en bij onze bedrijfswaarde om medewerkers zonder onderscheid goed te behandelen.”

Goede huisvesting bieden hoort ook bij die waarde. “Dat blijft onverminderd lastig”, vervolgt Kuilman. “Grootschalige huisvestingslocaties ontwikkelen vraagt een lange adem. Een projectontwikkelaar houdt druk op gemeentes, want het ontbreekt aan toekomstgericht beleid van gemeentes en overheid, en de stikstofproblematiek stagneert de bouw. Voor zo’n 80% van onze uitzendkrachten regelen we huisvesting, deels met eigen en deels met huurwoningen. Dat is ook vorig jaar weer goed gelukt. Vanzelfsprekend werken we toe naar de eisen van de nieuwe Wet goed verhuurderschap. Goede en voldoende huisvesting bepaalt voor een belangrijk deel onze groei.”

Dit jaar investeert AB Midden Nederland opnieuw significant in het verduurzamen van de eigen woningen. Verder zijn er steeds meer elektrische bussen voor de bedrijfsverzorgers, die al volledig met accugereedschap werken.

Goede vooruitzichten

“2023 wordt een uitdagend jaar”, zegt Van Doorn. “Ondanks de economische tegenwind en de landelijke afname van het aantal uitzenduren verwachten we het in 2023 opnieuw beter te doen dan de markt. Het is heel knap hoe onze medewerkers dat steeds voor elkaar krijgen. Daar zijn we als directie echt trots op.” Vermeldenswaard is ook het voornemen te fuseren met AB Vecht en Amstel. Deze bundeling van krachten zorgt voor zekerheid van de reductieregeling die agrariërs continuïteit biedt. De fusie is in lijn met de filosofie van beide coöperaties. Het voorstel wordt later dit jaar aan de Ledenraad voorgelegd.

“Met elkaar bouwen we voort op de sterke basis van onze organisatie”, besluit Kuilman. “Met Lean-trainingen maken we ons kernproces efficiënter, zodat we vooral bezig zijn met wat belangrijk is, waar we goed in zijn en wat we leuk vinden: het inzetten van de juiste arbeidskrachten voor onze klanten.”

Ook interessant

post-image
‘We zijn blij met onze trouwe klantenkring’
post-image
“Lid zijn van AB Midden Nederland geeft een gevoel van zekerheid”
post-image
‘Ik houd de drempel voor iedereen zo laag mogelijk’
post-image
Verduurzamen woningen: ieder jaar wordt het beter
post-image
De positie versterken met de mens centraal
post-image
Haal het beste uit de mens, dan wordt iedereen happy
post-image
Sterke organisatie met focus op de mens

Onze kernwaarden

corevalue-icon

Kwaliteit

Wij leveren altijd vakwerk en communiceren (pro)actief

corevalue-icon

Betrouwbaarheid

Wij zijn een betrouwbare partner en staan voor eerlijk werk

corevalue-icon

Dienstverlenend

Wij zijn flexibel en altijd bereikbaar

corevalue-icon

Sociaal

Bij ons voelen mensen zich nu én in de toekomst thuis